Có 1 kết quả :

TikTok sẽ xóa bỏ các nội dung kích động, quảng bá chứng rối loạn ăn uống (eating disorder)

TikTok sẽ xóa bỏ các nội dung kích động, quảng bá chứng rối loạn ăn uống (eating disorder)

HHT - Trong lần cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng được đưa ra vào ngày 11/2, TikTok cho biết sẽ bắt đầu xóa các nội dung quảng bá chứng rối loạn ăn uống (eating disorder), đồng thời thiết lập Tiêu chuẩn Cộng đồng với bộ tiêu chuẩn nhằm khuyến khích người dùng sáng tạo những nội dung phù hợp với nền tảng này.