Có 3 kết quả :

Loại bỏ sổ hộ khẩu giấy, vậy thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu?

Loại bỏ sổ hộ khẩu giấy, vậy thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu?

HHT - Hiện nay, rất nhiều người đã đăng ký tài khoản định danh điện tử để thay thế Thẻ bảo hiểm y tế, Sổ hộ khẩu... khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thời gian cấp tài khoản định danh điện tử diễn ra khá lâu, có người phải chờ đến cả tuần. Sau đây là quy định của pháp luật về vấn đề này.