Có 2 kết quả :

Xu thế nghề nghiệp của giới trẻ trong tương lai: Big Data, Internet of Things, AI

Xu thế nghề nghiệp của giới trẻ trong tương lai: Big Data, Internet of Things, AI

Cách mạng 4.0 đã tạo ra thế hệ "những người bản địa số" chủ động tiếp nhận và trau dồi kiến thức. Nhằm mang tới nền tảng vững chắc giúp người trẻ làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số, Samsung Innovation Campus (SIC) - chương trình phát triển nhân tài công nghệ từ Samsung đang tìm kiếm, bồi dưỡng và nâng cao nguồn nhân tài Việt.