Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa mới. Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu đồng chí Hoàng Thị Minh Thu tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV.

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai

Sáng 14/10, thông tin từ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chiều qua 13/10 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa mới.

Các đồng chí Phan Hồ Giang, Đỗ Duy Nam và Đỗ Đức Thanh tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khoá XV gồm 7 đồng chí; anh Phan Hồ Giang giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XV.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư

Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 13 và sáng 14/10). Tham dự đại hội có 283 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 96.000 đoàn viên trong Khối.

Về trình độ chuyên môn, trong số 283 đại biểu có 269 đại biểu có trình độ đại học và sau đại học (chiếm 94,98% tổng số đại biểu tham gia đại hội). 14 đại biểu còn lại là cao đẳng, trung cấp. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 20 tuổi.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 37 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa IV, đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa III đã được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng bầu ra 2 Phó Bí thư, gồm: Đồng chí Trần Ngọc Quỳnh (sinh năm 1986), cử nhân Luật; đồng chí Đỗ Khắc Dũng (sinh năm 1989), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đồng chí Trần Ngọc Quỳnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa IV.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa IV.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai và Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8