Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVI được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 12/10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự. Sau lễ khai mạc, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII. (Ảnh: Như Ý)

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVI được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng bầu hai Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, gồm: Đồng chí Hoàng Đức Minh (sinh năm 1985, thạc sỹ Quản trị kinh doanh); đồng chí Nguyễn Duy Tư (sinh năm 1988, thạc sỹ Chính sách công).

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

Tại phiên làm việc thứ hai Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Các đồng chí Trần Đức Trung, Ndu Ha Biên và Trần Diệp Mỹ Dung tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn với số phiếu tuyệt đối 100%.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khóa XI. (Ảnh: TPO)

Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 37 ủy viên. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa XI đã họp hội nghị lần thứ nhất để quyết định một số nội dung quan trọng.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 12 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 ủy viên. Anh Ndu Ha Biên giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XI.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Đề án và bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8