Có 1 kết quả :

Tuyên dương 207 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc 2023: Cánh chim đầu đàn - chủ nhân đất nước

Tuyên dương 207 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc 2023: Cánh chim đầu đàn - chủ nhân đất nước

HHT - 207 Chỉ huy Đội giỏi từ khắp mọi miền của Tổ quốc về tham dự Liên hoan không chỉ giỏi về kỹ năng công tác Đội mà đều là những tấm gương tiêu biểu về học tập, rèn luyện, luôn lắng nghe, giúp đỡ bạn bè và là nòng cốt hoạt động Đội tại cơ sở, là những “Cánh chim đầu đàn - chủ nhân đất nước”.