Có 1310 kết quả :

Một số bảo vật triều Nguyễn được lưu giữ tại Bảo tàng Lâm Đồng

Ly kỳ chuyện cất giấu báu vật của nhà vua tại Đà Lạt

HHT - Đà Lạt từng là thủ phủ của “Hoàng triều cương thổ” với diện tích trải dài khắp vùng đất rộng lớn, nay là Tây Nguyên. Riêng tại Đà Lạt có nhiều dinh thự của vua Bảo Đại, hoàng hậu và các “thứ phi”, trong đó nổi tiếng bậc nhất là Dinh 3, nơi cất giấu hơn 120 bảo vật của gia đình vua Bảo Đại.