Đại học nào "sản sinh" nhiều người siêu giàu nhất thế giới?

Đại học nào "sản sinh" nhiều người siêu giàu nhất thế giới?
HHT - Công ty nghiên cứu Wealth-X vừa công bố danh sách những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Đại học Harvard đứng đầu danh sách năm nay, với hàng nghìn cựu sinh viên có tài sản trên 30 triệu USD.

Wealth-X định nghĩa người siêu giàu (UHNW) là những cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Báo cáo của Wealth-X cho thấy số cựu sinh viên được tính là người siêu giàu của các trường đại học trong danh sách có thể ít hơn rất nhiều so với con số thực tế.

Bởi vậy, ngoài con số đã biết, Wealth-X đã đưa ra con số ước tính về số cựu sinh viên trở thành người siêu giàu của mỗi trường, và xếp hạng dựa trên dữ liệu này.

Dưới đây là top 10 trường đại học trên thế giới có sinh viên tốt nghiệp siêu giàu:

1. Đại học Harvard

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1.830.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW đã biết đến: 1,9 nghìn tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 13.650.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 4,8 nghìn tỷ USD.

Đại học nào "sản sinh" nhiều người siêu giàu nhất thế giới? ảnh 1
Đại học Harvard đứng đầu bảng danh sách trường sản sinh người siêu giàu thế giới năm nay.

2. Đại học Stanford

Cựu sinh viên UHNW đã biết đến: 775

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW đã biết: 1,1 nghìn tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.580

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 2,9 nghìn tỷ USD

Đại học nào "sản sinh" nhiều người siêu giàu nhất thế giới? ảnh 2
Giữ vị trí Á quân là Đại học Stanford danh tiếng.

3. Đại học Pennsylvania

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 744.

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 731 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5,575.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,8 nghìn tỷ USD.

4. Đại học Columbia

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 516.

Tài sản của cựu sinh viên UHNW đã biết: 621 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.925.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,5 nghìn tỷ USD.

5. Đại học New York

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 456.

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 279 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.380.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 712 tỷ USD.

6. Học viện Công nghệ Massachusetts

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 351.

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 380 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.785.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 990 tỷ USD.

7. Đại học Cambridge

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 259.

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 115 tỷ đô la.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.760.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 390 tỷ USD.

8. Đại học Northwestern

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 365.

cựu sinh viên UHNW được biết đến: 145 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.725.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 389 tỷ USD.

9. Đại học Nam California

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 319.

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 188 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.645.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 548 tỷ USD.

10. Đại học Chicago

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 326.

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 286 tỷ USD.

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.405.

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 707 tỷ USD.

Theo dantri.com.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm