Diễn đàn “nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong thời kỳ CMCN 4.0”

Diễn đàn “nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong thời kỳ CMCN 4.0”
HHT - Chủ đề chính của Diễn đàn đa phương thường niên 2019 là: “Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng của Việt Nam với Quốc tế trên các bình diện kinh tế và xã hội, các thách thức đặt ra và tác động của nó tới nền kinh tế và các chủ thể có vai trò cho sự phát triển và tiến bộ xã hội là rất to lớn, phức tạp và đa diện, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của nhiều bên.

Diễn đàn đa phương thường niên tại Việt Nam do Samsung khởi xướng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới nhằm giúp giúp kết nối tri thức, nhiệt huyết, nguồn lực và năng lượng của các bên quan tâm, gồm cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và khối tư nhân.

Diễn đàn “nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong thời kỳ CMCN 4.0” ảnh 1
 “Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong thời kỳ CMCN 4.0” là chủ đề chính trong diễn đàn đa phương dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến được chia sẻ và thảo luận, từ đó cảm hứng hành động và năng lượng tích cực được lan tỏa góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam một cách hiệu quả. Chủ đề chính của Diễn đàn đa phương thường niên 2019 là: “Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Để diễn đàn có nhiều ý kiến phong phú, đa diện, BTC kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp bài vở, công trình nghiên cứu, báo cáo, ý tưởng có liên quan tới chủ đề chính và các nội dung thảo luận tới Hội đồng chuyên môn của Diễn đàn.

Nội dung bao gồm: Thách thức, cơ hội và giải pháp cho nâng cao quyền năng lao động nữ trong CMCN 4.0; Môi trường làm việc tôn trọng; Lãnh đạo nữ trong CMCN 4; Vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong CMCN 4.0.

Thời hạn nhận đăng ký thông tin tóm tắt từ 10/9. Các đóng góp được Hội đồng chuyên môn xác nhận là phù hợp nhất với chủ đề sẽ được mời trình bày tại Diễn đàn hoặc sau Diễn đàn, kèm theo khoản thù lao cho Diễn giả.

Nội dung đóng góp gửi về Phòng Quan hệ Lao động (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Email: nguyenvinhquang1309@gmail.com; Số điện thoại: 0903217898.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm