Có 1 kết quả :

Gỡ vướng, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Gỡ vướng, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Trước thực tế phát sinh vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tại một số bệnh viện, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ. BHXH Việt Nam cũng chủ động lập tổ công tác để rà soát, đẩy nhanh tiến độ các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các bệnh viện.