Có 4 kết quả :

Minh họa: hoa y

Khúc phiêu ly

HHT - D không sao ngủ được. Ngay bên cạnh D là một cô gái như thực như mơ thì làm sao mà ngủ nổi kia chứ. Thực như là tối qua ngà ngà trở về căn phòng trọ thì đã có sẵn một người con gái ở trong ấy.