Có 1 kết quả :

Bản tin của VTV24 về những nội dung "độc hại" trên TikTok: Gương mặt nào bị réo tên?

Bản tin của VTV24 về những nội dung "độc hại" trên TikTok: Gương mặt nào bị réo tên?

HHT - TikTok là mạng xã hội vượt qua Facebook và trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng những nội dung gây "sốc" chỉ để câu view nhằm trục lợi cá nhân, những đối tượng này chỉ mong muốn thu được lợi nhuận và được nổi tiếng trên TikTok.