Có 2 kết quả :

Phát hiện tín hiệu lạ từ vũ trụ, là người ngoài Trái Đất “gửi lời chào"?

Phát hiện tín hiệu lạ từ vũ trụ, là người ngoài Trái Đất “gửi lời chào"?

HHT - Một nghiên cứu mới cho rằng những tín hiệu lạ mà chúng ta nhận được từ trung tâm dải Ngân Hà có thể là cách mà con người ở nền văn minh xa xôi đang “gửi lời chào”. Nếu xác định được đó đúng là tín hiệu từ người ngoài Trái Đất thật thì không biết chúng ta sẽ phản hồi bằng cách nào.