Thanh Hóa: Sẽ giảm 35 trường trong năm học 2018 - 2019

Thanh Hóa: Sẽ giảm 35 trường trong năm học 2018 - 2019
HHT - Trong kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019, tại địa phương này sẽ giảm tổng cộng 35 trường học các cấp so với năm học trước.

Theo kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, năm học 2017 -  2018, trên địa bàn Thanh Hóa có tổng số 2.122 trường học.

Trong đó, cấp Mầm non: 665 trường, Tiểu học: 674 trường, THCS: 613 trường, Tiểu học và THCS: 33 trường, THPT: 101 trường, THCS và THPT: 7 trường, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề: 28 và 1 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

Năm học 2018 - 2019, tổng số trường học trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ là 2.087 trường. Trong đó, Mầm non: 672 trường, Tiểu học: 638 trường, THCS: 584 trường, Tiểu học và THCS: 61 trường, THPT: 94 trường, THCS và THPT: 9 trường, 28 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề và 1 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

Thanh Hóa: Sẽ giảm 35 trường trong năm học 2018 - 2019 ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Như vậy, so với kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2017 - 2018, thì năm học tới đây, toàn tỉnh này sẽ giảm tổng cộng 35 trường.

Cụ thể, cấp Tiểu học giảm 36 trường, THCS giảm 29 trường, THPT giảm 7 trường. Riêng, cấp học Mầm non tăng 7 trường, THCS và THPT tăng 2 trường, Tiểu học và THCS tăng 28 trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GD&ĐT căn cứ vào kế hoạch được giao, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các địa phương, đơn vị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ giáo dục mới thành lập hoặc chia tách, sáp nhập thành cơ sở mới, đảm bảo sự phù hợp tình hình thực tế mỗi địa phương.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đúng quy chế, đúng đối tượng và kế hoạch được giao.

Đối với các địa phương, căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch được giao phối hợp với Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các trường đối với từng bậc học, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa.

Theo dantri.com.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm