Có 19 kết quả :

Dời lịch tuyển sinh lớp 10, teen 2K6 cần lên kế hoạch gì để tận dụng thời gian tốt nhất?

Dời lịch tuyển sinh lớp 10, teen 2K6 cần lên kế hoạch gì để tận dụng thời gian tốt nhất?

HHT - Để đảm bảo an toàn trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM đã được lùi ngày, thay vì diễn ra ngày 2 - 3/6 như kế hoạch. Nhiều địa phương khác cũng đã lùi kỳ thi này. Teen có thể tận dụng khoảng thời gian này thế nào cho hiệu quả?