Bão Khanun gây ra gió mạnh dữ dội ở Nhật Bản, có điểm rất giống bão Doksuri

HHT - Bão Khanun gây ra gió mạnh ở Okinawa (Nhật Bản) và đã có tổn thất về người. Khanun sở hữu những đặc điểm của một cơn bão lớn, dữ dội, và còn có điểm rất giống bão Doksuri - cơn bão gây thiệt hại nặng nề ở Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm