Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Vũ Hồng Luyến - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XV, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Vũ Hồng Luyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên

Trong phiên làm việc thứ hai diễn ra chiều ngày 26/9 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp thảo luận các diễn đàn tại phiên làm việc thứ nhất; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cũng trong phiên làm việc thứ hai, BCH Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XV tuyên bố hết nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 23 đồng chí (khuyết 10).

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI có 170 đảng viên. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/ TPO)

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 9 đồng chí (khuyết 2). Đồng chí Vũ Hồng Luyến - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XV, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí Doãn Thế Dương và Đặng Ngọc Đông tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Vương Như Hoan được bầu mới Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVI. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Doãn Thế Dương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí Vũ Hồng Luyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên.

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định

Chiều 26/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ nhất, đồng chí Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu các Phó Bí thư và bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

(Ảnh: TPO)

Đồng chí Hà Duy Trung - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị cũng bầu đồng chí Nguyễn Thành Trung; đồng chí Phạm Hồng Hiệp và đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Hà Duy Trung - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8