"In tư" Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Trương Minh Quang đã được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XIII. Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV.

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG TOÀN THU THỦY
TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIII, tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 100% phiếu bầu đồng ý. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư... nhiệm kỳ mới.

"In tư" Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Hội nghị cũng bầu 3 Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, gồm: Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, đồng chí Nguyễn Thị Thủy và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, cùng 100% phiếu bầu đồng ý. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Hải Phòng gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn.

"In tư" Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2
Không khí vui tươi phấn khởi tại phiên trọng thể Đại hội. (Ảnh: Như Ý)

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH QUANG ĐƯỢC BẦU LÀM
BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN KHÓA XIII

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 đồng chí. Đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XII đã được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

"In tư" Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII là Đại hội của hành động. Với tinh thần Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì quê hương giàu mạnh, văn minh, Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị con người Bình Thuận, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

"In tư" Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4
Đại hội kêu gọi thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. (Ảnh: TPO)
Tin liên quan