Có 1 kết quả :

YouTube ban hành những “luật chơi” mới khiến nhiều vlogger lâm vào thế “việt vị“

YouTube ban hành những “luật chơi” mới khiến nhiều vlogger lâm vào thế “việt vị“

HHT - YouTube - nền tảng chứa đựng khối dữ liệu phải mất đến 60.000 năm mới xem hết vốn có cách thức vận hành đơn giản. Tuy nhiên với những cáo buộc liên quan đến việc trục lợi thông tin từ người dùng trẻ em, YouTube đã ban hành những “luật chơi” mới khiến nhiều vlogger lâm vào thế “việt vị”.