Có 2 kết quả :

Cùng Dear, Klairs góp cây trồng rừng giữ nước

Cùng Dear, Klairs góp cây trồng rừng giữ nước

Dear, Klairs đồng hành cùng chương trình Hạnh Phúc Xanh, phát động chiến dịch “Chung tay Trồng rừng - Giữ nước” góp 2000+ cây phủ xanh núi đá Thuận Nam, Ninh Thuận, phục hồi nguồn nước ngầm, hỗ trợ sinh kế cho người dân dưới tán rừng.
Cùng Dear, Klairs trồng rừng bền vững

Cùng Dear, Klairs trồng rừng bền vững

“Chung tay Trồng rừng - Giữ nước” là điểm dừng chân của Dear, Klairs tại Việt Nam trên hành trình Klairs & Kindness - chuỗi dự án phát triển môi trường và kinh tế xã hội. Chiến dịch truyền cảm hứng trồng rừng với tinh thần nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường.