Có 1 kết quả :

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Sài Gòn, hễ xa là thương là nhớ!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Sài Gòn, hễ xa là thương là nhớ!

HHT - Xa Sài Gòn, là xa tiếng còi xe máy om sòm đến nhức cả đầu. Tiếng còi như đệm thêm cho bản nhạc đã được hòa tấu bằng tiếng í ới của mấy bác bán hàng rong, tiếng con chó rướn cổ sủa các ông chạy xe leo lề, tiếng bô xe ủn ủn, và trăm ngàn thứ âm thanh khác trong buổi hòa nhạc vào “giờ cao điểm”.