Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk khóa XII, đồng chí H’Giang Niê tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu

Chiều 20/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, công bố Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI là đồng chí Trần Nguyễn Trường Giang và đồng chí Nguyễn Trang Anh Thư.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành khoá mới, đồng chí Phạm Tuấn Tài hứa sẽ nguyện không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực công tác, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng chung sức lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của đại hội, Ban Chấp hành khoá mới sẽ nhanh chóng triển khai và cụ thể hóa những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra bằng những chương trình, kế hoạch sao cho phù hợp với những điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí H’Giang Niê tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII gồm 8 đồng chí; Thường trực Tỉnh Đoàn gồm 4 đồng chí; Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đồng chí H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XI được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị cũng bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII gồm đồng chí Y Lê Pas Tơr, đồng chí Trần Doãn Tới, đồng chí Phan Thị Trinh. Cả ba đồng chí đều tái đắc cử.

Đồng chí Y Lê Pas Tơr được tín nhiệm giữ chức danh Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8