Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng - Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương khóa XIII, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XIII, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Đặng Thành Huy tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên

Chiều 11/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, công bố Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí.

Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: Hân Nguyễn)

Đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khoá XIII được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XIV. Đồng chí Mùa Chiến Thắng giữ kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí Đặng Thành Huy tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương

Trong phiên làm việc thứ hai diễn ra chiều 10/10 của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hải Dương khoá XIV, Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp thảo luận các diễn đàn tại phiên làm việc thứ nhất; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cũng trong phiên làm việc chiều 10/10, BCH Tỉnh Đoàn Hải Dương khóa XIII tuyên bố hết nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 31 đồng chí (khuyết 4).

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết các chương trình, đề án tại Đại hội. (Ảnh: TPO)

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Tỉnh Đoàn Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 9 đồng chí (khuyết 2).

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng - Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương khóa XIII, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Dương Thị Hương Giang và đồng chí Bùi Hải Bằng, tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương khóa XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Bùi Hải Bằng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8