Có 18 kết quả :

Từ ngày 25/5, người dân các tỉnh thành về Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Từ ngày 25/5, người dân các tỉnh thành về Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

HHT - Tất cả người dân đến và về Hà Nội sẽ phải khai báo y tế online để phục vụ việc giám sát và truy vết khi cần. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, từ 12h00 ngày 25/5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố.