Có 169 kết quả :

Tranh cãi về Ninh Dương Lan Ngọc

Tranh cãi về Ninh Dương Lan Ngọc

HHT - Màn góp giọng của Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Huyền Baby trong sản phẩm âm nhạc “Moonlight” đang tạo tranh luận trên mạng. Nhiều khán giả chỉ trích các “Chị đẹp” khi hát kém, trong khi nhóm lại lấy lý do để bảo vệ.