Có 3 kết quả :

Tức giận vì mạng chậm, một người Trung Quốc đốt dây cáp mạng, hàng ngàn người bị ảnh hưởng

Tức giận vì mạng chậm, một người Trung Quốc đốt dây cáp mạng, hàng ngàn người bị ảnh hưởng

HHT - Người sử dụng này đã không thể kiềm chế được khi thấy tốc độ mạng cứ “chậm như rùa”, nên đã châm lửa đốt dây cáp mạng. Hành động trong lúc nóng giận của anh ta đã khiến hàng nghìn hộ dân và công ty bị mất mạng Internet, còn bản thân anh ta thì phải chịu hậu quả nặng nề.