Có 9 kết quả :

Truyền thông Hàn - Trung thương tiếc nghệ sĩ Phi Nhung, gọi cô bằng danh xưng đặc biệt

Truyền thông Hàn - Trung thương tiếc nghệ sĩ Phi Nhung, gọi cô bằng danh xưng đặc biệt

HHT - Một số báo mạng Trung - Hàn đã có bài đăng, bày tỏ sự thương tiếc về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, đồng thời dành nhiều mỹ từ để gọi cố nghệ sĩ như "nữ hoàng đĩa nhạc", "ca sĩ kiệt xuất" hay ví cô như "Đặng Lệ Quân của Việt Nam". Đặc biệt, báo chí khu vực cũng ca ngợi lòng bao dung của Phi Nhung với những đóng góp trong công việc từ thiện và việc cô nhận 23 người con nuôi.