Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi!

Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi!
HHT - Một năm học mới đã bắt đầu rồi! Hãy cùng sạc năng lượng và bỏ túi một số từ vựng, mẫu câu tiếng Anh mới cho môn ngoại ngữ của bạn nhé!

Cùng các “sao” khởi động năm học mới

“This is a new year. A new beginning. And things will change.” Taylor Swift.

“Một năm học mới. Một khởi đầu mới. Và mọi thứ sẽ thay đổi.” Taylor Swift.

“I’m not going to school just for academics. I wanted to share ideas, to be around people who are passionate about learning.” Emma Watson.

“Tôi không đến trường chỉ vì kiến thức. Tôi đến để chia sẻ, để được ở bên những người nhiệt huyết để học hỏi.” Emma Watson.

Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi! ảnh 1

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” Eleanor Roosevelf.

 “Tương lai phụ thuộc vào những ai tin vào vẻ đẹp trong ước mơ của họ.” Eleanor Roosevelf.

“Be so good they can’t ignore you.” Steve Martin.

 “Hãy trở nên thật giỏi để không ai là không để ý đến bạn.” Steve Martin.

“If it wasn’t hard, everyone would do it. It’s the hard that makes it great.” Tom Hanks.

 “Nếu việc đó không khó, ai cũng làm được cả. Vì nó khó nên thành công mới thật tuyệt vời.” Tom Hanks.

“Don’t stress. Don’t cry. We need no wings to fly.” Justin Bieber.

 “Đừng căng thẳng. Đừng bật khóc. Chúng ta không cần bất cứ đôi cánh nào để cất cánh bay.” Justin Bieber.

“Be a flamingo in a flock of pigeons.” Unknown.

“Hãy trở thành một chú chim hồng hạc trong một bầy bồ câu.” - Khuyết danh.

Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi! ảnh 2

Cùng các bạn nhỏ khắp thế giới đến trường

Korea (Hàn Quốc)

In Korea, new school year begins at the first week of March, with the view that Springs will bring luckiness and success to students.

Ở Hàn Quốc, năm học mới sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng Ba, với mong muốn mùa Xuân sẽ đem lại may mắn và thành công cho học sinh.

Russia (Nga)

On the first day of September, also known as Knowledge Day, marks the start of the new school year in Russia. Children bring flowers to the teachers and attend a special ceremony. The ceremony ended with a bell to symbolize the "first bell" of the new school year.

Ngày đầu tháng 9 hàng năm, còn được gọi là Ngày tri thức, đánh dấu ngày khai giảng năm học mới ở Nga. Trẻ em mang theo hoa để tặng thầy cô giáo và tham dự một buổi lễ đặc biệt. Buổi lễ kết thúc với tiếng chuông reo để tượng trưng cho “chuông đầu tiên” của năm học mới.

China (Trung Quốc)

Chinese students also start on the first day of September. On this day, they gather in the school grounds, are given a book by the teachers, retrieved their texttbooks and returned to the classroom.

Học sinh Trung Quốc cũng khai giảng vào ngày đầu tiên của tháng 9. Vào ngày này, các bạn nhỏ thường tập trung ở sân trường, được các thầy cô giáo tặng một cuốn từ điển, lấy sách giáo khoa rồi trở về lớp học.

Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi! ảnh 3

Australia (Úc)

Australian students attend school about 200 days a year. The new school year starts from late January to until mid-December. Australian student summer vacation lasts from mid-December to late January.

Học sinh Australia đi học khoảng 200 ngày một năm. Năm học mới bắt đầu từ cuối tháng Một và kéo dài đến giữa tháng Mười Hai. Kỳ nghỉ Hè của học sinh Australia kéo dài từ giữa tháng Mười Hai đến cuối tháng Một năm sau.

Japan (Nhật Bản)

New school year in Japan starts in April. After the whole school singing the national anthem, the principal will greet the students. Teachers also introduce themselves. Classes begin on the first day of school.

Năm học mới ở Nhật bắt đầu vào tháng Tư. Sau khi toàn trường hát xong quốc ca, hiệu trưởng sẽ lên chào mừng các bạn học sinh. Các thầy cô giáo cũng giới thiệu bản thân mình với tất cả. Các lớp học cũng sẽ bắt đầu học ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới.

“Bỏ túi” những thành ngữ cho năm học mới

Put/ Get your thinking cap on (Nghiêm túc, tập trung vào vấn đề)

Right, we need to figure out how we’re going to solve this problem before mum and dad get back, so let’s put our thinking caps on!

Nào, chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này trước khi bố mẹ về tới nhà, hãy tập trung suy nghĩ nào!

Tiếng Anh rất dễ: “Nhấn nút” khởi động mùa tựu trường nào bạn ơi! ảnh 4

As easy as ABC (Chuyện “dễ như ăn cỏ”)

That Maths problem is as easy as ABC, I don’t understand why you’ve been struggling with it for so long.

Bài toán này “dễ như ăn cỏ”, mình không hiểu sao bạn lại vướng nó lâu đến vậy.

Eager Beaver (Một người siêng năng và nhiệt huyết)

Mary is such an eager beaver, she always the first one to do whatever the boss asks. I think she’s hoping for a promotion!

Mary thật là một cô gái siêng năng, cô ấy luôn là người đầu tiên làm theo những gì ông chủ yêu cầu. Cô ấy đang mong có cơ hội được thăng chức.

Show of hands (Giơ tay phát biểu)

With a show of hands, who would prefer to have longer working days but a shorter working week?

Ai  muốn có những ngày dài làm việc chỉ trong ít tuần, giơ tay nào?

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm