Có 7 kết quả :

Nam thần Trung Quốc bị phong sát

Nam thần Trung Quốc bị phong sát

HHT - Nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ bị cấm hoạt động trên trang cá nhân với lý do vi phạm pháp luật. Đây là nghệ sĩ thứ ba của Trung Quốc bị chặn đứng tương lai nghệ thuật trong vòng một tháng.