Có 11 kết quả :

Đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất lịch sử châu Á đạt nhiệt độ nào, bao giờ chấm dứt?

Đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất lịch sử châu Á đạt nhiệt độ nào, bao giờ chấm dứt?

HHT - Một đợt nóng khủng khiếp đang bao trùm nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Lào, được miêu tả là “đợt nắng nóng tháng Tư tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á”. Nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ ở Ấn Độ và Thái Lan. Đợt nóng này đang gây ra những vấn đề gì và kéo dài đến khi nào?