Có 6 kết quả :

Thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến cần lưu ý những điều gì?

Thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến cần lưu ý những điều gì?

HHT - Chậm nhất là ngày 19/5, hệ thống sẽ không cho phép sửa chữa thông tin đăng ký dự thi. Thí sinh lưu ý những ô xác nhận không thể bỏ trống, điền chính xác thông tin về bài thi. Một trong các điểm mới của năm nay là thí sinh trong diện được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích thì cần nhập các giấy tờ, tài liệu kèm theo để được xét cộng điểm theo quy định.