Tuyển sinh Đại học 2017: Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các trường khối Công an nhân dân

Tuyển sinh Đại học 2017: Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các trường khối Công an nhân dân
HHT - Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển vào các Học viện, trường Đại học CAND năm 2017.

Tuyển sinh Đại học 2017: Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các trường khối Công an nhân dân ảnh 1

Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường Đại học dân sự, tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo. (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
C03 Nam phía Bắc 26.0 Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm.
D01 Nam phía Bắc 26.0  
C03 Nữ phía Bắc

28.25

 
D01 Nữ phía Bắc 29.0  
C03 Nam phía Nam 24.25 Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm.
D01 Nam phía Nam 23.75  
C03 Nữ phía Nam 26.0  
D01 Nữ phía Nam 25.75

Học viện An ninh nhân dân 

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

27.75 Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 điểm.

D01 Nam

Ngành Nghiệp vụ An ninh

26.25  

A01 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

29.5  

C03 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 điểm.

D01 Nữ

Ngành Nghiệp vụ An ninh

29.0 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 điểm.

A01 Nam

Ngành An toàn thông tin

23.5  

D01 Nam

Ngành An toàn thông tin

19.75  

A01 Nữ

Ngành An toàn thông tin

27.75  

D01 Nam

Ngành Ngôn ngữ Anh

27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16 điểm.

D01 Nữ

Ngành Ngôn ngữ Anh

30.5  

Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
A01 Nam 28.0 Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
C03 Nam 25.75 Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
D01 Nam 26.25  
A01 Nữ 29.5  
C03 Nữ 28.25  
D01 Nữ 28.75 Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
A01 Nam 26.75 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm.
C03 Nam 25.0 Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95 điểm.
D01 Nam 24.75 Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3 điểm.
A01 Nữ 28.5 Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1
C03 Nữ 26.25 Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75
D01 Nữ 27.25  

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
A01 Nam 26.25 Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm.
C03 Nam 25.5 Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5 điểm.
D01 Nam 26.0 Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8 điểm.
A01 Nữ 28.75  
C03 Nữ 26.5 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4 điểm.
D01 Nữ 27.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85 điểm.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
A00 Nam phía Bắc 28.25 Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6 điểm.
A00 Nữ phía Bắc 30.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm.
A00 Nam phía Nam 27.0 Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0 điểm.
A00 Nữ phía Nam 28.5 Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4 điểm.

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ
A01 Nam phía Bắc 23.75  
D01 Nam phía Bắc 23.25  
A01 Nữ phía Bắc 27.5  
D01 Nữ phía Bắc 27.5  
A01 Nam phía Nam 24.0 Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm.
D01 Nam phía Nam 22.75  
A01 Nữ phía Nam 28.25  
D01 Nữ phía Nam 27.0

N.L (tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới: Báo "phụ huynh bị tai nạn" để lừa học sinh
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới: Báo "phụ huynh bị tai nạn" để lừa học sinh
HHT - Mới đây, Công an TP. Hà Nội thông tin, tại TP.HCM xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh. Kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường; nói với các bạn là ba/ mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn ba/ mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm