Có 16 kết quả :

Thành viên nhóm 1977 Vlog, từ trái qua: Trung Anh, Văn Tân, Việt Anh.

1977 Vlog: 'Chúng tôi đơn giản bị ngáo'

HHT - 1977 Vlog có lẽ là một trong những kênh Youtube nghiệp dư đặc biệt nhất Việt Nam, khi đạt nút Vàng chỉ sau hơn 2 tháng thành lập và 4 video ít ỏi. Điều làm nên kỳ tích đó chính là lựa chọn của nhóm: tập trung khai thác các tác phẩm văn học dưới dạng phim xưa.