Từ ngày 15/8/2023, những trường hợp nào sẽ bị thu hồi đăng ký, biển số xe?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Có 8 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe từ ngày 15/8/2023, cụ thể đó là những trường hợp nào?

Cụ thể theo Điều 8 Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định 8 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ 15/8/2023 như sau:

Thứ nhất là xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Thứ hai là xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Thứ 3 là xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Từ ngày 15/8/2023, những trường hợp nào sẽ bị thu hồi đăng ký, biển số xe? ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Thứ 4 là xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

Thứ 5 là xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

Thứ 6 là xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

Thứ 7 là xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

Và cuối cùng là xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Từ ngày 15/8/2023, những trường hợp nào sẽ bị thu hồi đăng ký, biển số xe? ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm