Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán
HHT - Tết, tết, tết, tết đang đến rồi! Nói tiếng anh về Tết như thế nào, bạn đã biết chưa? Hãy cùng nhà Hoa chúng mình tìm hiểu những từ vựng tiếng anh siêu thú vị về chủ đề này nhé!

Những ngày mùa đông giá lạnh qua đi, mưa xuân đến, mầm non bắt đầu nảy nở, trên những cung đường bắt đầu xuất hiện những chuyến xe trở mai, trở đào, ca khúc quen thuộc được mở lại, ngân nga từ chiếc radio nhà ai. Tết đang đến gần…

Có lẽ các bạn đều đang rất hào hứng với dịp nghỉ Tết cổ truyền bên gia đình, người thân, chuẩn bị trang trí, mua sắm cho nhà cửa. Vậy nên, đây sẽ là dịp tuyệt với để chúng mình tích lũy chút từ vựng Tiếng Anh thú vị về Tết âm lịch đó.

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 1
Lunar New Year /luː.nər njuː jɪər/: Tết Nguyên Đán
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 2
Cùng học từ vựng về những thời khắc quan trọng trong năm với H2T nào!

New Year’s Eve /njuː jɪərs i:v/: Giao thừa

Lunar calendar /ˈluː.nər ˈkæl.ən.dər/: Lịch Âm lịch

Before New Year’s Eve /bɪˈfɔːr njuː jɪərs i:v/: Tất Niên

The New Year /ðə njuː jɪər/: Tân Niên

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 3
Peach blossom /piːtʃ ˈblɒs.əm/: Hoa đào
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 4
Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈblɒs.əm/: Hoa mai
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 5
Kumquat tree /'kʌm.kwɒt triː/: Cây quất
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 6
Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: Cúc vạn thọ
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 7
Chung cake /chung keɪk/ = Square glutinous rice cake /skweər ˈɡluː.tɪ.nəs raɪs keɪk/: bánh chưng
Sticky rice /stɪk.i ˈraɪs/: gạo nếp
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 8
Five-fruit tray /faɪv-fruːt trei/: mâm ngũ quả

Custard apple /kʌs.təd ˈæp.əl/: mãng cầu

Coconut /ˈkəʊ.kə.nʌt/: dừa

Papaya /pəˈpaɪ.ə/: đu đủ (= pewpew)

Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: xoài

Fig /fig/: quả sung

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 9

Jellied meat /ˈdʒel.id miːt/: thịt đông

Lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/: giò lụa

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 10
Pickled onion /ˈpɪk.əld ˈʌn.jən/: dưa hành muối
Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 11

Dried candied fruits /draɪd ˈkæn.did fru:ts/: mứt

Roasted watermelon seeds /rəʊstid ˈwɔː.təˌmel.ən si:ds/: hạt dưa

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 12
First caller /ˈfɜːst ˈkɔː.lər/: người xông đất

To first foot /tu: ˈfɜːst fuːd/ : xông đất

Exchange New year's wishes /ɪksˈtʃeɪndʒ njuː jɪər ˈwɪʃ·əz/: chúc Tết nhau

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 13

Fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Firecrakers /ˈfaɪəˌkræk.ərz/: pháo đốt, pháo truyền thống

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 14

Lucky money /ˈlʌk.i ˈmʌn.i/ : tiền lì xì

Red envelop  /red ɪnˈvel.əp/ : bao lì xì

Vui học Tiếng Anh với bộ sưu tập từ vựng về Tết Nguyên Đán ảnh 15
Family reunion /ˈfæm.əl.i riːˈjuː.njən/ : gia đình sum họp.
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh gấu bông ngộ nghĩnh xuất hiện trên sao Hỏa nhắn gửi "thông điệp từ vũ trụ" gì?

Hình ảnh gấu bông ngộ nghĩnh xuất hiện trên sao Hỏa nhắn gửi "thông điệp từ vũ trụ" gì?

HHT - Thiên nhiên và vũ trụ không bao giờ hết những điều kỳ lạ và thú vị. Một hình ảnh bề mặt sao Hỏa mới được đăng với những chi tiết trong đó tạo thành hình giống y như mặt một chú gấu (bông). Có người cho đây là “thông điệp” của một nền văn minh ngoài Trái Đất, nhưng cơ quan nghiên cứu vũ trụ giải thích thế nào?